De inhoud van de website www.viltflexplek.nl en www.mooivanzenzovoort.nl is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Je kunt mij daarop attenderen via de contactpagina.

Aan de op deze site genoemde informatie kun je geen rechten ontlenen.

Viltflexplek en Mooi van Zenzovoort, beiden onderdeel van Zenzovoort behouden zich het recht informatie te wijzigen. Zenzovoort is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Deze site is gemaakt met behulp van WordPress. Omwille van de functionaliteit,  wordt er een cookie opgeslagen in je browser.